top
Home Informatie Nieuws Uitrukken Geschiedenis Oldtimer Weer actueel Oefeningen Wedstrijden


Terug
Oprichting van de vrijwillige brandweer Elst

Gedurende vele eeuwen is er in ons land sprake geweest van een plichtbrandweer. De brandweerzorg en bestrijding werden vastgelegd in keuren en geregeld in verordeningen. In de 19e eeuw werd een en ander neergelegd in het plaatselijke reglement op het brandweer-wezen. Op 30 mei 1899 werd dit reglement opnieuw vastgelegd en door de gemeenteraad goedgekeurd. In dit reglement werden onder meer het aantal brandspuiten en aanjagers geregeld en bepaald dat de mannelijke inwoners van 18 tot 60 jaar verplicht werden gesteld tot dienst bij de brandweerspuiten. De verplichting gold voor vijf achtereenvolgende jaren. Tot het reglement uit 1899 werd vervangen door de “Brandweerverordening 1927” bleef de brandweer het karakter van een plichtbrandweer houden. In Rhenen-stad werd al in 1924 een vrijwillige brandweer opgericht als een vereniging met statuten en huishoudelijk reglement.

De vrijwillige brandweer Elst en Achterberg werden later opgericht. Elst eerder dan Achterberg. De verenigingsvorm voor Elst werd niet specifiek vastgelegd maar de bearbeiding van de brandweerzorg is identiek aan die van Rhenen-stad.

Het is niet zo gemakkelijk om de juiste oprichtingsdatum van de vrijwillige brandweer Elst aan te geven. Er is geen officieel gedateerd document dat de oprichting van het vrijwillige korps Elst aangeeft. In 1977 is er door het korps Elst aan de gemeente Rhenen gevraagd om de precieze oprichtingsdatum van de vrijwillige brandweer Elst via archiefstukken boven water te krijgen. De toenmalige algemeen commandant de heer J. Meijer heeft uitvoerig het gemeente archief van Rhenen nageplozen en kwam tot de conclusie dat als oprichtingsdatum 15 september 1927 kan worden aangehouden. Het is aannemelijk dat de overgangsperiode van plichtbrandweer naar vrijwillige brandweer voor Elst lag tussen 1924 en 1927.

karretje

▲Archiefdocument betreffende de oprichtingsdatum van de brandweer Elst.

bottom