top
Home Informatie Nieuws Uitrukken Geschiedenis Oldtimer Weer actueel Oefeningen Wedstrijden

oldtimer ElstTechnische gegevens
Chassis AA- Ford
Opbouw N.V. Machinefabriek J. en H.W van der Ploeg - Apeldoorn
Bouwjaar 1929
Motor Benzine
Max. Pompcapaciteit 1200 liter  per minuut
Gewicht ca. 2400 kg
Aandrijving pomp Revolvertransmissie
t
Deze brandspuit is destijds aangeschaft door brandweer Purmerend en is nu eigendom van enkele leden en oud-leden van brandweer Elst.

In de "aanbieding van een automobielbrandspuit" van machinefabriek Van der Ploeg  staat o.a. het volgende:

"Pompinrichting.
Onze pomp is een eigen fabrikaat hoogedrukpomp, centrifugaal met drie waaiers. De capaciteit bedraagt 1000 L. bij 60 M. druk en ca. 1200 L. per minuut bij vrije uitloop. Het pomphuis is van zeer soliede eenvoudige constructie geheel in brons uitgevoerd.De as is van chroomnikkelstaal vervaardigd en met brons overtrokken voor zoover de as met water in aanraking komt. De lagers buiten de pomp zijn zelfsmerend en voor de axiale druk is een speciaal kogellager aangebracht.

Pompaandrijving.
De aandrijving van de pomp is geheel anders, dan in alle andere automobielbrandspuiten toegepast.Waar bij bijna alle automobielbrandspuiten uit een speciale tandwielenkast een tweede parallelas ingeschakeld moet worden, hebben wij hier een aluminium huis waarin een bronzen zuigerlichaam gedraaid wordt, en wel zoodanig, dat dezelfde cardanas die de wagen drijft, bij verstelling van genoemde zuiger, later ook de pomp drijft.Door deze inrichting, waarvoor wij patent hebben aangevraagd, kan de pomp aangedreven worden zonder gebruikmaking van tandwielen en parallelassen, daar de pomp gedreven wordt door de motoras geheel "prise direct".Hiermede verkrijgen wij een zeer soepele aandrijving, zonder slijtage en gedruisch van wielen, waardoor ook hooger rendement van de motorkracht.

Afkoeling van den motor.
De radiator, die voor het rijden van den wagen voldoende afkoeling geeft van het motorkoelwater, kan bij continubedrijf van den motor, voor het drijven van de brandpomp, niet voldoende afkoeling geven, waarom wij het motorkoelwater door middel van een koelwaterpomp voeren om de dubbele mantel van de pomp. Het bluschwater in de pomp geeft dus van zijn koude af aan het circulatiekoelwater van den motor. Dit motorkoelwater wordt door koperen leidingen van den motor gevoerd naar de koelmantel van de pomp. In deze leiding zijn aftapkranen aangebracht om de koelmantel zoowel als de leidingen te kunnen laten leeglopen.

bouwtekening

revolvertransmissie
Home